Faydalı linkler  
  Hakkımızda  
  Neredeyiz  
  İrtibat  
  Acil Satılıklar  
 
Emlak No ile arama
 
 
 
  Son eklenenler
 
Güncel Haberler
Ev sahiplerinin beklediği yasa çıktı !

Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol

Yabacıların ülkemizde taşınmaz edinimi ile ilgili sık sorulan sorular

 
TCMB Döviz Kurları
 
Dinamik Takvim
 
Fotogalerileri


Galerileri görmek için tıklayınız

link
 
Konut Kredileri
Akbank
Anadolubank
Deniz Bank
Finans Bank
Fortis
Garanti Bankası
HSBC
ING Bank
TEB
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Vakıf Bank
Yapı Kredi Bankası
 
Anket
Taleplerinize daha iyi cevap verebilmemiz için lütfen anketimize katılın.
Konut alırken önceliğiniz nedir ?
 
Ziyaretçi Defteri

Okumak / Yazmak için tıklayınız
link
 
Siteyi tavsiye et
Bu siteyi arkadaşınıza tavsiye etmek istiyorsanız burayı tıklayınız !
 
EMLAK BİLGİ BANKASI
 

Bir kişinin ölümünden sonra ona ait hak ve mülklerin akıbetinin ne olacağı Medeni Kanun’da açıklanmıştır. Miras bırakan mirasçılara mal, mülk bırakabileceği gibi borç da bırakabilir. Mirasçılar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Ancak, tüzel kişi olarak yalnızca devlet mirasçı olabilir.

Miras Hukuku Anayasa’nın teminatı altındadır. Anayasa, “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” derken ölen kişilere ait haklara devletin el kolmasını yasaklayıp ölenin ailesine veya onun seçtiği kişilere mirasının kalmasını güvence altına almıştır.

Altsoy

Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Ana ve baba

Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Büyük ana ve büyük baba

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.

Evlilik dışı hısımlar

Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Sağ kalan eş

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Evlâtlık

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.
Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. 

Devlet

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.

Mukaveleden doğan mirasçılık hali

Medeni kanunumuzun kabul ettiği bir başka mirasçılık şekilde sözleşmeden doğmaktadır. Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Mirasçılığın sözleşme ile doğması halinde miras hükümleri, yapılan bu tür sözleşmelerin neticelerine göre belirlenecektir.

Miras Ret

Gerek kanuni mirasçılar ve gerekse mukavele ile mirasçı tayin edilenler, kendilerine düşen Mirası ret edebilirler. Mirasın reddi kanuni mirasçılar tarafından, ölümün öğrenildiği tarihten itibaren, mukavele ile mirasçı atananlarda ise, mirasçılığın kendilerine resmen tebliğ edildiği tarihten içerisinde 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Mirasın reddi halinde alınacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile mirasçılık ve miras payları belirlenecektir.

Miras payından Feragat

Miras bırakan, mirasçılardan birisi ile, bir karşılık söz konusu olmadan veya karşılık sağlayarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan mirasçılık sıfatını kaybedecektir. Mirastan feragat sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın sağlığında , resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir.

VERASET

Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir.

Veraset ilamı müracatını bir ay içinde yapılması gerekir.

Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz;
1. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılacak talep dilekçesi
2. Aile nüfus kaydı. ( nüfusa kayıtlı nüfus müdürlüğünden alınır.

Bu evraklar alınarak ilgili mahkemeye sunulur. Bu işlem bir avukat kanalı ile veya varislerden bir tanesinin mahkemeye müraacat etmesi ile olur. Mahkeme gün verir ve günü geldiğinde de bir şahit ile duruşma yapılır. Bir sorun çıkmaz ise karar verilir ve veraset ilamı yazılarak alınır.

Bundan sonraki işlem sırası ölen kişiden kalan gayrimenkuller ile ilgili (verilmiş de olsa) bağlı bulunduğu belediyeye emlak beyanını vermektir. Bunun içinde;

a- Emlak beyanı
b- Veraset ilamı
c- Varislerin adı, soyadı ve imzası listesi ile müracaat edilir.


İlgili emlak veya beyanlarında ikişer adet arkalı önlü fotokopi çektirilmesi gerekir. Birer suretini belediyeden aslı gibidir diye onaylatılması gerekir. Bu işlemlerin neticesinde ilgili memur tahakkuk fişi verir. Ve ödenecek vergi varsa ödenir.

Bu işlemlerden sonra sıra VERASET BEYANI' nı vermeye gelmiştir. Veraset beyanı vefat ettiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili veraset vergi dairesine verilmelidir. Verilmez ise cezalı duruma düşülür. Veraset beyanını verirken gerekli belgeler,

a) Tapu veya tapular
b) Vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopileri ( vergi dairesinin isteğine göre borçlar var ise bunların belgeleri ile birlikte yazılmaları gerekir)
c) Veraset İlamı
d) Tastikli Emlak Beyanları
e) Muhtardan Ölüm İlmühaberi

doldurmuş olduğumuz veraset beyannamesine eklenerek veraset vergi dairesine verilir. Burada doldurmuş olduğumuz veraset beyannamesinde ikişer fotokopi çektirip birini veraset vergi dairesine diğerini de bir suret almalıyız.

Bu işlemler bittikten sonra verilmiş olunan veraset beyanı komisyona girer. Komisyon beyanı değerlemeye alır, beyan edildiği değerlerden farklı değerler çıkarsa değerlerinin üzerine eklenir, bundan sonra varisler adına vergi çıkmış ise her kişi adına ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılır. Bu fişlere göre vergileri varis veya varisler 5 yılda 10 eşit taksitte öderler. Bunların ödeme zamanı mali yıl içinde mart ve kasım aylarıdır. Beyan ettiğimiz gayrimenkülerden birinin satılması gerektiği zaman satılacak olan gayrimenkülün vergisinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şartla satış yazısı alınır.

Bu durumda İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET e sahip olurlar.( yani toplu halde)
Bundan sonra varisler isterlerse ilgili tapu sicil müdürlüğüne veya tapu sicil müdürlüklerine müracaat ederek intikal işlemini yaptırarak kalan mirası MÜŞTEREK MÜLKİYET e dönüştürürler, yani hisselendirirler. Bu işlemi yaparken tüm varislerin tapuda hazır bulunmaları veya bir kişiyi vekil tayin etmeleri gerekir. Bunun içinde noterden vekalet verilmesi gerekir.

Öleni bıraktığı mallarından borçları daha fazla ise varisleri isterse REDDİ MİRAS yapabilirler. Yani kalan malları ve borçları kabul etmezler. Bu mallar devlete kalır. Devlette bu malları satar veya satmaz bu borçları öder. Böyle durumlarda alacakları bundun böyle devlet ile muhatap olurlar.

MURİSİN VEFATINDAN SONRA (Bir Örnek)

1-Eğer eşle birlikte çocuklar kalmış ise :

1/4 pay eşe diğer paylar ise çocuklar arasında eşit olarak pay edilir.

2-Muris çocuksuz olarak öldüğünde geride sadece eş ve anne-baba sağ kalmış ise:

Miras payının yarısı (1/2) si eşe verilir. Geride kalan pay ise sağ olan anne-baba arasında eşit pay edilir, eğer anne-babadan birisi de ölü ise bu durumda murisin kardeşleri ölü olan anne yada babanın yerine geçer ve payını eşit oranda paylaşırlar.

3-Eğer Muris bekâr olarak öldüğünde geride sadece anne-baba ve kardeşler sağ kalmış ise:

Mirasçılar sadece anne ve babadır. Her ikisi de hayatta ise kardeşler mirasçı olamaz. Ancak anne-babadan birisi de ölü ise bu durumda kardeşler ölü olan anne yada babanın yerine geçer ve pay sahibi olur.

4-Muris evli olarak öldüğünde geride sadece eş ve kardeşler sağ kalmış ise:

Yine mirasın yarısı (1/2'si) sağ eşe kalır. Diğer 1/2 hisse ise kardeşler arasında eşit oranda pay edilir.

5-Muris evli olarak öldüğünde geride sadece eş ile büyükanne-büyükbaba kalmış ise:

Sağ eş tüm payın 3/4' ünü alır.1/4 ü ise büyükanne ve büyükbabaya gider.

6-Muris evli olarak öldüğünde geride sadece eş sağ kalmış ve usul-füruudan kimse kalmamış ise:

Sağ eş mirasın tümünü alır.

7-Eğer muris öldüğünde Evlatlık hayatta ise yada evlatlığın çocukları var ise:

Bu evlatlık ve onun çocukları murisin, nesebi sahih fürû gibi mirasçı olurlar.

 

 
 
 
Lisan seçimi
 
Canlı kontakt için tıklayınız!
 
Genel bilgiler
 
Detaylı arama
Fiyat
»
m2
»
Oda
»
Sadece fotoğraflı emlaklar
Sadece videolu emlaklar
 
Sitemizde kayıtlı emlaklar
  Konutlar 16
  Satılık Konutlar 16
  Kiralık Konutlar 0
  İş Yerleri 3
  Satılık İş Yerleri 1
  Kiralık İş Yerleri 2
  Arsalar 59
  Turistik Tesisler 0
 
E-Posta adresinizi kaydettinizmi?
 
Son dakkika Haberleri
 
Satılık emlaklarınızı bildirin

Gayrimenulunuzu bildirmek
için tıklayın
link
 
Tanıtım Videoları
 
Aradığınız emlağı bildirin


Aradığınız emlağın özelliklerini
bize bildirmek için tıklayın

link
 
ÜYE GİRİŞİ
 
Son eklediğiniz favori emlaklarınız
 
Anket
Emlak piyasası hakkında görüşünüzü anketimize katılarak belirtebilirsiniz
Konut fiyatları size göre şu anda nasıl ?
 
Site İstatistikleri
 
İrtibat bilgileri
COŞKUN YÜCE GAYRIMENKUL
 + (90) 242 - 3392925
 + (90) 532 - 241 67 74
 + (90) 242 - 3392925
 coskunyuce_emlak@hotmail.com
 www.coskunyuceemlak.com
KIZILARIK MAH.GAZİ BULVARI NO 332 KAT 2 D-3 ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ CIVARI SERİK DURAGI YANI ANTALYA
PTA KODU:
07060
ANTALYA - MERKEZ
E-posta göndermek için tıklayınız
 
 
Ana sayfam yap
Sık kullanılanlara ekle
© 2014 MAY WEB YÖNETİM SİSTEMİ  TM
Websitesi & Sınırsız Trafik & Alan adı & 20 E-Posta adresi & Hepsi BedavaSatılık Konutlar
Kiralık Konutlar
Satılık İşyerleri
Kiralık İşyerleri
Kat Karşılığı
Villa Arsası
Çiftlik Arsası
Tarla
Meyve Bahçesi
Tarım Alanı
Sera
2B
Hazine
Satılık Konutlar
Kiralık Konutlar
Satılık İşyerleri
Satılık İşyerleri
Tüm emlaklar
Tüm Satılık Konutlar
Satılık Daireler
Satılık Dubleksler
Satılık Yazlıklar
Satılık Evler
Satılık Villalar
Satılık Binalar
Tüm Kiralık Konutlar
Daireler
Dubleksler
Yazlıklar
Evler
Villalar
Binalar
Tüm satılık işyerleri
Bürolar
Dükkanlar
Depolar
Binalar
Devren
Tüm kiralık işyerleri
Bürolar
Mobilyalı Bürolar
Dükkanlar
Binalar
Devren
Ticari Arsa
Tarla
Meyve Bahçesi
Tarım Alanı
Villa Arsası
2B
Hazine
Kat Karşılığı
Satılık Konutlar
Kiralık Konutlar
Satılık İşyerleri
Kiralık İşyerleri
Turistik Tesisler
Arsalar
Hizmetlerimiz
Emlak bilgi bankası
Bölgesel bilgiler
Niye Türkiye sahilleri
Yabancılar yasası
Mortgage
Tüm seçenekler
Konut alırken
Tapu / Alım - Satım
Tapu / Diğer bilgiler
Vekaletname
Temsil
Miras
Şerh verme
İpotek
Harçlar - Vergi oranl.
Terimler
Sıkça sorulanlar
Mortgage
Kiralama
Ekspertiz çalışmaları
Apartman Yönetmeliği
Deprem Yönetmeliği
Zorunlu Sigorta
Coğrafi bölgeler
Antalya
Akseki
Alanya
Belek
Golf ve Belek
Demre
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
İbradı
Kaş
Kemer
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik
Side
Saklıkent - Kış sporu
Genel bilgiler
Akdeniz bölgesi
Ege bölgesi
Marmara bölgesi
Karadeniz bölgesi
İç Anadolu bölgesi
Doğu Anadolu bölgesi
Güneydoğu Anadolu
Faydalı linkler
Hakkımızda
Neredeyiz
İrtibat
Acil Satılıklar